اقتصاد

اصلاح استاندارد کولر آبی مصرف برق را ۵۰ مگاوات کاهش می‌دهد