اقتصاد

عدم وجود اختلاف فنی بین سازمان‌های هواپیمایی ایران و عربستان درباره پرواز‌های حج عمره