اقتصاد

۱۲ هزار و ۶۳۵ قطعه ربع سکه و نیم سکه به متقاضیان تخصیص داده شد